Eksperimentinės archeologijos klubas "Pajauta"
2011-05-12 11:41
Eksperimentinė archeologija atkuria įvairius proistorės laikotarpio žmonių gyvenimo aspektus. Jos pagalba siekiama gyvai ir atraktyviai parodyti seniausią ir chronologiškai ilgiausią Lietuvos istorijos laikotarpį nuo akmens amžiaus iki valstybės susikūrimo. Eksperimentinė archeologija yra pirmiausia švietėjiško pobūdžio, o atkuriami proistorės gamybos, kūrybos, meno procesai padeda Lietuvos kultūros paveldo populiarinimui ir apsaugai.
2011-05-12 11:35
Eksperimentinė archeologija - tai mokslas, rekonstruojantis įvairias praeities laikų žmonių bendruomenių bei individų veiklos sritis, testų ir bandymų būdu revizuojantis archeologinių tyrimų išvadas.