Rėmėjai

Eksperimentinės archeologijos klubas "Pajauta"

Eksperimentinės archeologijos klubas "PAJAUTA"
Jogailos g. 6 - 9, LT - 01116 Vilnius
Įmonės kodas 195749285
Klubo sąskaita LT 447044060000438231

AB SEB bankas

 

 

 

DĖKOJAME RĖMĖJAMS


Dėkojame už paramą nuo pelno mokesčio 2010 m.

Abraičiui Tomui
Aleksiejūnui Vytautui
Bliujui Algimantui
Butrimaitei Ramunei
Kensminienei Aelitai
Kleponienei Kristinai
Luchtanui Aleksiejui
Luchtanienei Daivai
Martišauskienei Reginai
Martišauskiui Eugenijui
Martišauskytei Ingai
Pociui Mindaugui Kazimierui
Stanaitienei Ritai
Salatkaitei Audronei
Steponaitienei Jolitai
Steponaičiui Valdui
Sviklienei Justei
Vaitkevičienei Vitai 

  Zvolinskaitei Virginijai
 
Ir visiems kitiems paskyrusiems, bet nepasigyrusiems :)

 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame UAB "IT LEVEL" už paramą ir pagalbą kuriant naująją klubo internetinę svetainę.

 

 

Dėkojame už paramą 2 % nuo pelno mokesčio 2009 m.

Aleknavičiūtei Sigutei

Aleksiejūnui Vytautui

Drochneriui Nerijui

Girlevičienei Laurai

Girlevičiui Linui

Grigonienei Daliai

Grigoniui Giedriui

Griškevičienei Eleonorai

Ilgūnienei Vidai

Kleponienei Kristinai

Luchtanui Aleksiejui

Luchtanienei Daivai

Martišauskienei Reginai

Martišauskiui Eugenijui

Martišauskytei Ingai

Martišauskiui Tomui

Misiukui Rimantui

Rutkauskienė Kornelija

Rutkauskas   Liutauras

 

Ir visiems kitiems paskyrusiems, bet nepasigyrusiems...

 

 

 

Už paramą 2 % nuo pelno mokesčio 2008 m.
 

Aleksiejūnui Vytautui

Aranauskui Ruslanui
Astrauskui Audriui
Bliujienei Audronei
Bliujui Algimantui

Girlevičiui Linui
Kleponienei Kristinai
Kleponiui Valdui
Kontautienei  Deimantei
Luchtanui Aleksiejui
Luchtanienei Daivai
Martišauskytei Ingai

Masaitytei Editai

Rutkauskienei Kornelijai

Rutkauskui Liutaurui
Salatkaitei Audronei
Steponaitienei Jolitai
Steponaičiui Valdui
Vaitkevičienei Vitai
Vaitkevičiui Dariui

 

Už paramą 2 % nuo pelno mokesčio 2007 m.

 

 Aleksiejūnui Vytautui

Aleknavičiūtei Sigitai

Augustinavičius Renaldas

Bliujūtei Justinai

Bliujui Algimantui

 Grigoniui Giedriui

Griškevičienei Eleonorai

Kleponienei Kristinai

 Kleponiui Valdui

Kontautienė Deimantė
 Kraujaliui Rimantui

Luchtanienei Daivai
Luchtanui Aleksui
Makaveckui Linui

Martišauskienei Reginai

Martišauskiui Eugenijui

Martišauskytei Ingai

Salatkaitei Audronei

Steponaičiui Valdui

Steponaitienei Onai

Vaitkevičienei Vitai

Vaitkevičiui Dariui

 

Už finansinę paramą 2007 m. ypatingai dėkojame:

 

UAB "Ekbi"

 

****

UAB "Švyturys - Utenos alus"- už dovaną Klubui, tapus 2007 m. M.K.Čiurlionio labdaros ir paramos fondo METŲ APDOVANOJIMŲ "Už atgimusią istoriją" - V nominacijoje  "Piliečiui (piliečių sambūriui) - iniciatyviausiai dalyvavusiam Lietuvos paveldo atgaivinime" laureatais.

 

 

 

 

 

Už paramą 2 % nuo pelno mokesčio 2006 m.

 


 Aleksiejūnui Vytautui
Astrauskui Audriui
 Augustinavičiui Renaldui

Bliujūtei Justinai

Bliujui Algimantui
 Bitkevičienei Rimai

Butrimaitei Ramunei
Griciuvienei Eglei
Grigonienei Daliai
 Grigoniui Giedriui
 Grižui Gyčiui
Kleponienei Kristinai

 Kleponiui Valdui
 Kraujaliui Rimantui
Luchtanienei Daivai
Luchtanui Aleksui
Makaveckui Linui
Martišauskienei Reginai

Martišauskui Eugenijui
Steponaičiui Valdui
Steponaitienei Jolitai

Steponaitienei Onai

 Vaičiūnienei Daliai

 

 


Už paramą 2 % nuo pelno mokesčio 2005 m.

 

POLIFAX DIZAINUI ir Daliai Grigonienei - už logo ant klubiečių marškinėlių

 

 Vilniaus I - ajam Soroptimisčių
klubui www.soroptimist.lt - už finansinę paramą. 

 


Aleknavičiūtei Sigutei
 Aleksiejūnui Vytautui
Astrauskui Audriui
 Augustinavičiui Renaldui
 Bitkevičienei Rimai
 Dakaniui Broniui

 Gailiui Valentui
Griciuvienei Eglei
Grigonienei Daliai
 Grigoniui Giedriui
 Grižui Gyčiui
Jankauskaitei Astai
Kleponienei Kristinai

 Kleponiui Valdui
Kontautienei Deimantei
 Kraujaliui Rimantui
 Kuncaitei Mildai
Linčiuvienei Irenai
Luchtanienei Daivai
Luchtanui Aleksui
 Makaveckaitei Odetai
Makaveckui Linui
 Mitigailaitei Ievai
 Paškevičiui Raimondui
Spudui Virgilijui Antanui
Stanaitienei Ritai
 Stankauskui Almantui
Steponaičiui Valdui
Steponaitienei Onai
 Strazdui Arūnui

 Vaičiūnienei Daliai
 Vėlyvienei Ritai
 Zacharevičiui Miroslavui

 

 Už paramą 2 % nuo pelno mokesčio 2004 m.:

 

Aleksiejūnui Vytautui

Astrauskui Audriui

Augustinavičiui Renaldui

Braidokui Gytautui

Butrimienei Loritai

Dakaniui Broniui

Gailiui Valentui

Griciuvienei Eglei

Grigonienei Daliai

Grigoniui Giedriui

Kensminui Algimantui

Kleponienei Kristinai

Kontautienei Deimantei

Krajaliui Rimantui

Kuncaitei Mildai

Luchtanienei Daivai

Luchtanui Aleksui

Makaveckaitei Odetai

Makaveckui Linui

Mitigailaitei Ievai

Petrauskienei Liubovei

Rickevičiui Dariui

Steponaičiui Stasiui

Steponaičiui Valdui

Steponaitienei Jolitai

Steponaitienei Onai

Strazdui Arūnui

Vaičiūnienei Daliai

Zacharevičiui Miroslavui

 

Už paramą projektui „Netradicinės pamokos Sudeikiuose“ 2005 m.

 

Kultūros ir sporto rėmimo fondui

 

Už paramą 2 % nuo pelno mokesčio 2003 m.:

 

Renaldui Augustinavičiui

Vytautui Aleksiejūnui

Ruslanui Aranauskui

 Audriui Astrauskui

Giedriui Grigoniui

Eglei Griciuvienei

Daliai Grigonienei

Rimantui Kraujaliui

Aleksiejui Luchtanui

Daivai Luchtanienei

Linui Makaveckui

Valdui Steponaičiui

Onai Steponaitienei

Jolitai Steponaitienei

 

Už paramą projektui „Netradicinės pamokos Sudeikiuose“ 2004 m.

 

Kultūros ir sporto rėmimo fondui

 

Už paramą kelionėje į Voliną (Lenkija) 2003 m.

 

Sigutei Aleknavičiūtei

Valdui Alesiui