A†A Birutė Salatkienė

Eksperimentinės archeologijos klubas "Pajauta"
2018-12-06 18:27

Mieli bičiuliai,


 Šį rytą netekome mūsų sesės, bičiulės, kolegės Birutės... Išėjo į Aukštybes mūsų klubo Krikštamotė, palaiminusi prezidentę ir vėliavą. 
Priimkite paguodos žodžius, vaikai ir anūkai. Netekty ir skausme esame su Jumis. 

Ramybės tau, Birutėle, šviresiausiame Danguje...
Atsisveikinti galima šeštadienį nuo 11h iki sekmadienio vakaro Gegužių g. 57, Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo laidojimo namuose. Šv. mišios sekmadienį 18h. Pirmadienį nuo 11h atsisveikinimas prie urnos, 13h išlydima į Ginkūnų kapines.


 


Birutė Salatkienė